Forside     Bilder      Dagbok     Aktiviteter     Linker     Gjestebok

Azarel                         Kharon

Kharons MH

 
Gjennomført hos Norsk Schäferhundklubb avd. Nordenfjeldske 12.oktober 2013.

Mentalbeskriver:
Testleder:
Figuranter:
 
 
  1 2 3 4 5

1a.

KONTAKT

Hilsing
Avviser kontakt med knurring og/eller biteforsøk.
Gjennomføres ikke innen tiden.
Unnviker kontakt ved å trekke seg unna. Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna. Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk. Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer.

1b.

KONTAKT

Samarbeide
Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gjennomføres ikke innen tiden. Følger med motvillig. Følger med, men er ikke engasjert i testleder. Følger med villig. Engasjerer seg i testlederen. Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer.

1c.

KONTAKT

Håndtering
Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gjennomført. Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører. Aksepterer håndtering. Aksepterer, svarer med kontaktatferd. Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd.

2a.

LEK 1

Lekelyst
Leker ikke. Leker ikke, men viser interesse. Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker. Starter raskt, leker aktivt. Starter veldig raskt, leker veldig aktivt.

2b.

LEK 1

Griping
Griper ikke. Griper ikke, snuser bare på gjenstanden. Griper forsiktig, eller med fortennene. Griper direkte med hele munnen. Griper direkte, hugger gjenstanden i farten.

2c.

LEK 1

Griping og drakamp
Griper ikke. Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot. Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alternativt tygger. Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper. Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alternativt rykker også i den passive delen til testleder slipper.

3a.

FORFØLGELSE
 1.gang     2.gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul.
 1. gang     2.gang

Starter, men avbryter før byttet.
  x 1.gang    x 2.gang Starter eller løper langsomt. Kan øke farten, avslutter. 
 1.gang     2.gang

Starter med høy fart, målretter - bremser ned ved byttet. 
 1.gang     2.gang

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu. 

3b.

GRIPING
1.gang     2.gang

Overser bytter. Alternativt springer ikke frem. 
  x 1.gang     x 2.gang Griper ikke, snuser på gjenstanden.

1.gang     2.gang

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse.

1.gang     2.gang

Griper direkte, slipper.


1.gang     2.gang

Griper direkte, beholder byttet i 3  sekunder.

4.

AKTIVITET
Er uoppmerksom/
uinteressert/inaktiv 
Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger.  Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger. Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro. Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alternativt uro under hele momentet.

5a.

AVSTANDSLEK

Interesse
Engasjeres ikke av figuranten.  Kontroll. Avbrudd kan forekomme. Interessert. Følger figuranten uten avbrudd.  Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk.  Veldig interessert. Gjentatte startforsøk. 

5b.

AVSTANDSLEK

Trusler/aggresjon
Viser ingen trusselatferd.  Viser enkelte (1-2) trusselsignalerunder momentets første del.  Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del.  Viser flere trusselsignaler under momentets første  del.  Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del. 

5c.

AVSTANDSLEK

Nysgjerrighet
Går ikke frem til figuranten innen tiden.  Går frem når figuranten er aktiv på linjen.  Går frem til den skjulte, men snakkende figuranten.  Går frem til figuranten med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse.  Går frem direkte til figuranten uten hjelp. 

5d.

AVSTANDSLEK

Lekelyst
Viser ingen interesse.  Leker ikke, men viser interesse.  Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot.  Griper. Trekker i mot, men kan slippe og ta nytt tak.  Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke. 

5e.

AVSTANDSLEK

Samarbeide
Viser ingen interesse.  Blir aktiv, men avbryter.  Er aktiv med figuranten når denne er aktiv.  Er aktiv med figuranten. Viser også interesse mot passiv figurant.  Oppfordrer passiv figurant til fortsatt lek. 

6a.

OVERRASKELSE

Redsel
Stanser ikke eller kort stopp.  Huker seg og stanser. Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket. Flykter høyst 5 meter. Flykter mer enn 5 meter.

6b.

OVERRASKELSE

Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd.  Viser noe trusselatferd.  Viser trusselatferd over lengre tid.  Viser flere trusselsignaler og noen angrep.  Viser trusselatferd og angrep som kan avslutte med bitt.

6c.

OVERRASKELSE

Nysgjerrighet
Går frem når fører legger ned kjeledressen/ går ikke frem innen tiden.  Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden.  Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av.  Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen.  Går frem til kjeledressen uten hjelp.

6d.

OVERRASKELSE

Gjenstående redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver.  Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene.  Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag ved 2.passering.  Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet.  Viser stor grad av redsel eller øket redsel etter samtlige passeringer.

6e.

OVERRASKELSE

Gjenstående interesse
Viser ingen interesse.  Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang.  Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger.  Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etter hvert.  Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer.

7a.

LYDFØLSOMHET

Redsel
Stanser ikke eller kort stopp.  Huker seg og stanser.  Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket..  Flykter høyst 5 meter.  Flykter mer enn 5 meter.

7b.

LYDFØLSOMHET

Nysgjerrighet
Går ikke frem innen tid.  Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden.  Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av.  Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen.  Går frem til skrammelet uten hjelp.

7c.

LYDFØLSOMHET

Vedvarende redsel
Ingen tempoforandring eller unnamanøver.  Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene.  Bue eller tempoforandring ved 1.passering. Mindre utslag ved 2.passering.  Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet.  Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer.

7d.

LYDFØLSOMHET

Vedvarende interesse
Viser ingen interesse.  Stanser. Lukter eller ser på lydkilden 1 gang.  Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst 2 ganger.  Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etter hvert.  Biter i eller leker med lydkilden ved 2 eller flere passeringer.

8a.

SPØKELSER

Trussel/aggresjon
Viser ingen trusselatferd.  Viser enkelte trusselsignaler.  Viser trusselatferd over lengre tid.  Viser flere trusselsignaler og noen angrep.  Viser trusselatferd og flere angrep.

8b.

SPØKELSER

Kontroll
Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke.  Ser mot spøkelsene nå og da.  Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alternativt ett hele avstand.  Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd.  Kontrollerer og/eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet.

8c.

SPØKELSER

Redsel
Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører.  Oppholder seg hovedsaklig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering.  Oppholder seg i hovedsak foran eller ved siden av fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll.  Oppholder seg i hovedsak bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll.  Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alternativt flykter.

8d.

SPØKELSER

Nysgjerrighet
Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid.  Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden.  Går frem til spøkelset når fører står ved siden av.  Går frem til spøkelset når fører har gått halve distansen.  Går frem til spøkelset uten hjelp. 

8e.

SPØKELSER

Kontakt
Avviser eller unngår kontakt/ tar ikke kontakt innen tiden.  Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den.  Besvarer kontakten fra spøkelset.  Tar selv kontakt med spøkelset.  Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe. 

9a.

LEK 2

Lekelyst
Leker ikke.  Leker ikke, men viser interesse.  Starter langsomt, blir aktiv, leker.  Starter raskt, leker aktivt.  Starter veldig raskt, leker veldig aktivt. 

9b.

LEK 2

Griping
Griper ikke.  Griper ikke, snuser bare på gjenstanden.  Griper forsiktig, eller nølende med fortennene.  Griper direkte med hele munnen.  Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten. 

10.

SKUDD
Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt.  Avtagende kontroll under lek/passivitet. Deretter uberørt.  Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/passivitet.  Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. Returnerer ikke til lek/passivitet.  Berørt, redd. Alternativt vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alternativt føreren avstår fra skudd. 

Copyright © Lene Valsø